csontkovacs-terapeuta.hu


A tartalomhoz

Radiesztézia/sugárzások

Radiesztézia mint tudomány?


Igen! Oroszországban a radiesztézia az elfogadott, akadémikus tudományok egyike és a tudományos kutatások tárgya is. Az Orosz Tudományos Akadémia kijelentette, hogy a radiesztézia pálcája (lengyel bot) a legegyszerűbb fizikai mérőműszer, amivel elektro-fizikai méréseket lehet végezni. Dr. Habalik megállapította, hogy a mágneses tér adott helyen mutatkozó változása szoros korrelációt mutat a radiesztéta pálcájának mozgásával. Úgy tűnik, hogy az agy közvetlenül észleli ezeket a változásokat. Állatkísérletekre hivatkozva rámutatott, hogy a toboz mirigy és az agyalapi mirigy a vertikális, míg az agykéreg a horizontális polarizációjú mágnesességre reagál érzékenyen. Ugyanilyen igazolásokat talált a madarak és a lazacok vándorlásának vizsgálatakor is.

Közvetlenül mérhető fiziológiai hatások

Több ezer személyen végezett (publikált) vizsgálat, több százezer mérési eredménye igazolja tehát, hogy radiesztézia által kerülendőnek ítélt terekben a földsugárzás ingersávjaiban ( rövid ideig! ) tartózkodó személyek esetében a kontroll csoportokhoz képest orvosi műszerekkel mérhető változások történnek a cardio vasculáris rendszerben, a hormonháztartásban, az anyagcsere, az idegélettani folyamatokban, melyeket pszichológiai változások is kísérhetnek.
Pusztán ezek tapasztalatok vitathatatlan és egyértelmű bizonyítékai annak, hogy a negatív radiesztézia -i terek ingersávjai konkrét fiziológiai változásokat hoznak létre az emberi szervezetben. Ha erre képesek a földsugárzás (ok), akkor összetettebb egészségügyi hatásuk is van, különös tekintettel arra a körülményre, hogy az emberi szervezet 70%-ka víz, mely közegbe minden információ bevihető.

A vízér és a többes vízerek kiemelt jelentőséggel bírnak a radiesztéziában

Modern világunk jól képzett, pragmatikus gondolkodású emberének nehéz lehet megérteni, hogy a föld mélyéből származó természetes sugárzások károsíthatják az egészséget. Természetes sugárzások a földkérgen keresztül állandóan érik a felszínt. Amikor ezek a sugárzások földalatti vízerekkel, áramlásokkal, bizonyos ásványkoncentrációkkal, törésvonalakkal, érctelérekkel, vetődésekkel találkoznak gyakran igen mélyen a felszín alatt, természetes hullámhosszuk megváltozik, torzul és veszélyessé válik az élő szervezetre nézve. A lassan áramló vizek esetében, melyek általában 15 - 100 méter mélyen találhatók a felszín alatt, a súrlódás következtében a folyás iránnyal ellentétes vektorú elektromágneses mező is keletkezik, ami aztán feszültséget kelt a természetes folyás irányban. A felszíni vizeknél ilyen hatás általában nincs.
Ezeket az ártalmas sugárzásokat hívják "fekete áramlásoknak", "rák sugárzásnak" , "negatív mező sugárzásnak" is.
A modern radiesztézia gyűjtőnéven geopatikus stresszről beszél esetükben - de ide sorolandók az összes - így a térhálós szerkezetű - földsugárzás típusok is.
A kínaiak már 4000 évvel ezelőtt elkerülték építkezéseiknél a negatív radiesztézia -i tereket, földsugárzásokat. Az ősi civilizációk egyike sem épített emberi otthonokat ilyen helyeken.

Sugárzások, melyek károsan befolyásolják egészségünket:

HARTMANN - SUGÁRZÁS : A Föld mágneses sugárzása.
CURRY - PONTOK : Poláris mezősávok.
VÍZÉR - SUGÁRZÁS: Földalatti vízfolyások.
GEOLÓGIAI TÖRÉSVONAL : Földmozgási hasadékok.
SZENT GYÖRGY ÉS LEY VONALAK : Mágneses energiahálók.
ÉRCTELÉR: Földben lévő érc.
ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS : Technikai berendezések.


Mit segíthet, és hogyan a radiesztéta?

A radiesztéta megkeresi az adott geopatikus szituációban adódó optimális lehetőségeket, kiméri a geopatikus zónákat, a semleges és ( a potenciális) pozitív helyeket, amelyek a vizsgált terület adottságai keretén belül mentesek a geopatikus sugárzások ingersávjaitól, az elektroszmogtól, radioaktivitástól és egyéb geopatikus ártalmaktól. Feltérképezi a föld energiák és az elektromágneses sugárzások geopatikus (és elektro) stresszt okozó zónáit, meghatározza a védekezés lehetőségeit, a védelem módszereit és javaslatot tesz a legjobb megoldásra.
A mérés feladatához átfogó módon értő és spirituálisan is megfelelő szinten álló radiesztéta nélkül a földsugárzásokkal sem energetikai sem informatikai szinten nem lehet mit kezdeni. A lélek meditációs szintjén működve képes a radiesztéta eredményt elérni.

Mi lehet a megoldás?

A legfontosabb alapelv, hogy a geopatogén zónákból a fekhelyeket, gyermekek játszó helyeit, íróasztalokat ... távolítsuk el, rendezzük át a szobát. A mérés során kijelöljük azokat a tereket, amelyek teljes biztonsággal használhatók, még kisgyermekek számára is; továbbá azokat, amelyeket esetleges átrendezésnél is szabadon kell hagyni. A tiszta térnél nincs jobb, a legtöbb esetben pedig nincs is más megoldás.


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe